URBANISM

PAŞI DE URMAT

PENTRU ELIBERAREA DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM

1. ELIBERAEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

                                                - termen de 30 zile

2.ÎNTOCMIRE DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ DE EXECUŢIE (proiect) şi obţinere avize şi acorduri (în conformitate cu cerinţele specificate în documentaţia de urbanism)

3.ELIBERARE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUCŢIE / DESFINŢARE – în baza documentaţiei de execuţie şi a avizelor şi acordurilor specificate în Cerificatul de Urbanism;

4.RECEPŢIA LUCRĂRILOE EXECUTATE (între reprezentantul primăriei şi beneficiar) în vederea

Notă: pentru orice construcţie executată (cu excepţia celor menţionate în Legea 50,/1991, republicată) sau desfiinţarea unei construcţii existente este necesară întocmirea documentaţiei de urbanism. Nerespectarea acestor reglementări aduce după sine sancţiuni pecuniare şi penale.

Orice informaţii sau lămuriri se pot obţine zilnic la sediul Instuţiei Primarului Comunei Popeşti.

Responsabil cu problemele de urbanism

ing. Ioan Ferche

LEGISLATIE IN DOMENIU:

EVIDENTA DOCUMENTELOR IN LUCRU

FORMULARE UTILE